Tạo hồ sơ ứng tuyển tìm việc làm

Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên bạn!

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Giới tính
Vui lòng nhập đúng giới tính của bạn

Ngày sinh
Chọn ngày dự định trả phòng

Email
Vui lòng nhập đúng email của bạn.

URL Facebook
Vui lòng nhập đúng email của bạn.

Khu vực
Please tell us how big is your company.

Địa chỉ(*)
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên người lập đơn!

Điền tên quận, huyện, hoặc khu vực bạn muốn tìm việc, ví dụ Ba Đình, Cầu Giấy, Quận 1, Quận 7,...

Có kỹ năng
Invalid Input

Kỹ năng khác
Vui lòng nhập đúng họ tên bạn!

Ví dụ Vẽ gel vẽ nổi 3D, gel pha lê, phom ombre, phom powderGel,...

Năm kinh nghiệm
Vui lòng nhập đúng giới tính của bạn

Thời gian làm việc
Invalid Input

Thu nhập mong muốn
Vui lòng nhập đúng giới tính của bạn

Ghi chú thêm ví dụ yêu cầu cá nhân, môi trường làm việc, cơ chế khác,...
Invalid Input

Gửi ảnh một số bộ móng bạn đã thực hiện cho khách hàng

Ảnh 1
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 2
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 3
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Người đăng tin(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên bạn!

 
Số lần đăng tin tìm việc
Vui lòng nhập đúng họ tên bạn!

Số lần tìm được việc
Vui lòng nhập đúng họ tên bạn!

Ảnh sản phẩm
Invalid Input

Ngày đăng tin
Vui lòng nhập đúng họ tên bạn!

Trạng thái
Please tell us how big is your company.