Search
Tiệm/Salon Khu vực Mức lương  
Tara Beauty-Hàng Đậu Hà Nội Thỏa thuận
Nguyễn Kiều Trang Hà Nội Thỏa thuận
Mi San Hy TP.HCM Thỏa thuận
Kellychi Nail TP.HCM Thỏa thuận
Béo Nail Hà Nội Thỏa thuận
Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 4-5 triệu
Nail art 1102 Hà Nội Không lương cứng
Charm nail Hà Nội Thỏa thuận
Lya beauty Hà Nội Thỏa thuận
Moon nail Hà Nội 5-6 triệu
Van Dohong Hà Nội Không lương cứng
Thủy Nail Hà Nội Thỏa thuận
Hari Chan Hà Nội Thỏa thuận
Ola Beauty Hà Nội Không lương cứng
175 Hồ tùng mậu, Cầu diễn Hà Nội Thỏa thuận
Green Spa Vĩnh Phúc 2-3 triệu
Diamond nail TP.HCM Thỏa thuận
Mai Nail Art Hà Nội Thỏa thuận
Joy nail bar Hà Nội 1-2 triệu
Lotus nail Hà Nội Không lương cứng
Xinh nail &mi Hà Nội Thỏa thuận
Nail by Tang Hà Nội Không lương cứng
Sam Sam Hà Nội Không lương cứng
Shin Nail Hà Nội Thỏa thuận
Thuy Tran Hà Nội 4-5 triệu
My beauty Hà Nội 3-4 năm
Spa Han's K - Beauty Hà Nội 2-3 triệu
Cẩm Nhung Nail Hà Nội Thỏa thuận
Trang Nguyễn Hà Nội Thỏa thuận
Mo Le TP.HCM Thỏa thuận
Page 2 of 5