Tiệm/Salon
Hương Nail
Điện thoại
0983586788
Email tiệm
congdongnailviet.vn@gmail.com
URL Fanpage
https://www.facebook.com/tunglam0910
Khu vực
Hà Nội
Địa chỉ tiệm
16 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
Kỹ năng yêu cầu
Thỏa thuận, Nhặt da, Sơn gel
Kỹ năng khác
Không
Kinh nghiệm
Không cần
Thời gian làm việc
Hành chính
Mức lương
Thỏa thuận
Ghi chú thêm ví dụ yêu cầu cá nhân, môi trường làm việc, cơ chế khác,...
Không có
Số lượng tuyển
01
Giới tính thợ
Nữ
Vị trí
Thợ phụ
Hưởng % dịch vụ
Không có
Thu nhập khác
Tiền Tip, Boa
Hỗ trợ ăn/ở
Không có
Số lần đăng tin tuyển
N/A
Số thợ tuyển được
Người đăng tin
Thu Hà
Ngày đăng tin
January 31, 2018
Trạng thái
Còn đang tuyển
Ảnh tiệm nail