Search
Tiệm/Salon Khu vực Mức lương  
Thỏ Naill Hà Nội Thỏa thuận
Lamspa TP.HCM Thỏa thuận
Thanh vân TP.HCM 5-6 triệu
Salon Tóc Đan TP.HCM Thỏa thuận
Linh Nails Hà Nội Thỏa thuận
Linh Nails Hà Nội 1-2 triệu
CiciNail Hà Nội 7-8 triệu
Tiệm Nail 93 Hà Nội Thỏa thuận
Giang Hair Salon Hà Nội Thỏa thuận
Loan Nail Hà Nội Thỏa thuận
JT Nail Hà Nội Thỏa thuận
Grace Nail Hà Nội 4-5 triệu
Queen nail Hà Nội 6-7 triệu
Hoàn Nail Luxury Hà Nội Thỏa thuận
Chung Kim Hà Nội 5-6 triệu
Tiem nail Hà Nội 5-6 triệu
Queen nail- queen spa Hà Nội Thỏa thuận
Mina Thuý Nails& Spa Hải Dương 5-6 triệu
Non Hà Nội Thỏa thuận
Hamay Beauty Spa Hà Nội 5-6 triệu
Triệu Vy Nails Hà Nội Thỏa thuận
Ruby Beauté Hà Nội Thỏa thuận
Hoa Nguyen Hà Nội Thỏa thuận
Kami spa Hà Nội Thỏa thuận
Hương Nail Hà Nội Thỏa thuận
Hà Nguyễn Hà Nội Thỏa thuận
Na Bob Bi Hà Nội Thỏa thuận
Mượt Hà Nội > 8 triệu
Tara Beauty-Nguyễn Ngọc Vũ Hà Nội Thỏa thuận
Tara Beauty-Hàng Đậu Hà Nội Thỏa thuận
Page 1 of 5