Họ tên
Lê thị thanh nguyệt
Email
congdongnailviet.vn@gmail.com
URL Facebook
Giới tính
Nữ
Điện thoại
0963330498
Khu vực
Hà Nội
Ngày sinh
17/05/90
Ghi chú thêm ví dụ yêu cầu cá nhân, môi trường làm việc, cơ chế khác,...
Không có
Địa chỉ
403 bach mai
Có kỹ năng
Nhặt da, Dưỡng móng, Sơn gel, Phom gel, Vẽ gel
Năm kinh nghiệm
1-2 năm
Thời gian làm việc
Full time
Thu nhập mong muốn
Chọn mức
Số lần đăng tin tìm việc
Số lần tìm được việc
Người đăng tin
Lê thi thanh nguyệt
Ngày đăng tin
March 21, 2018
Trạng thái
Đang tìm việc
Ảnh sản phẩm