Họ tên
Bùi Thị Vân Anh
Email
Vananh5360@gmail.com
URL Facebook
Giới tính
Nữ
Điện thoại
01656578288
Khu vực
Thái Bình
Ngày sinh
25/01/2018
Ghi chú thêm ví dụ yêu cầu cá nhân, môi trường làm việc, cơ chế khác,...
Không có
Địa chỉ
Quang trung
Có kỹ năng
Lấy khóe, Nhặt da, Phom gel, Vẽ gel, Phom bột, Hoa bột 3D, Fantasy hoa, Cọ bản thường, Cọ bản 3D, Cọ bản xéo, Vẽ màu nước, Vẽ các loại
Năm kinh nghiệm
Chưa có
Thời gian làm việc
Hành chính
Thu nhập mong muốn
5-6 triệu
Số lần đăng tin tìm việc
Số lần tìm được việc
Người đăng tin
Bùi thị vân anh
Ngày đăng tin
January 8, 2018
Trạng thái
Đang tìm việc
Ảnh sản phẩm