Họ tên
Phạm Tuyết Mai
Email
congdongnailviet.vn@gmail.com
URL Facebook
Phạm Tuyết Mai
Giới tính
Nữ
Điện thoại
0981707889
Khu vực
Hà Nội
Ngày sinh
24/08/1989
Ghi chú thêm ví dụ yêu cầu cá nhân, môi trường làm việc, cơ chế khác,...
Không có
Địa chỉ
Chùa láng
Có kỹ năng
Nhặt da, Chăm sóc, Dưỡng móng, Sơn gel, Phom gel, Phom bột
Năm kinh nghiệm
Chưa có
Thời gian làm việc
Thỏa thuận
Thu nhập mong muốn
3-4 năm
Số lần đăng tin tìm việc
Số lần tìm được việc
Người đăng tin
Mai
Ngày đăng tin
December 19, 2017
Trạng thái
Đang tìm việc
Ảnh sản phẩm