Họ tên
Trương Phương Nhung
Email
nhungphuong1499@gmail.com
URL Facebook
Giới tính
Nữ
Điện thoại
01633001252
Khu vực
Hà Nội
Ngày sinh
14-9-1999
Ghi chú thêm ví dụ yêu cầu cá nhân, môi trường làm việc, cơ chế khác,...
Không có
Địa chỉ
Quận hoàng mai
Có kỹ năng
Chăm sóc, Phom gel
Năm kinh nghiệm
Chưa có
Thời gian làm việc
Ca chiều
Thu nhập mong muốn
3-4 năm
Số lần đăng tin tìm việc
Số lần tìm được việc
Người đăng tin
Trương phương nhung
Ngày đăng tin
December 15, 2017
Trạng thái
Đang tìm việc
Ảnh sản phẩm